Мобилно приложение на Project 4.0

Мобилно приложение

&
Уеб базирана система на Project 4.0

Уеб базирана система

Две технологии за перфектната функционалност, производителност и гъвкавост, от която имате нужда!

Пълен контрол на служителите на работното място

Маркиране на работните места

Контрол на движението на служителите и изпълнение на поставените задачи

Контрол на спазване на работно време и работно място

Контролът на служителите често е нелека задача, която може да бъде допълнително затруднена ако работните места са отдалечени едно от друго или ако имате работници, които обичат да се "отклоняват" от задълженията си.

С Project 4.0 вече не е нужно да бъдеш "полицай", който следи своите служители. Мобилното приложение ще изпълнява тази задача вместо теб - то ще бъде твоите очи и уши на терен. Просто маркираш всяко едно работно място с QR код или NFC чип, след което поставяш задачи и следиш за тяхното изпълнение.

С помощта на мобилните технологии можеш да наблюдаваш работния процес от телефона си и във всеки един момент да знаеш какво се случва и как се изпълняват поставените задачи, независимо колко отдалечени са една от друга. Твоите служители също ще знаят, че са под наблюдение и няма как да се отклонят от работата си, дори и да им се иска.

Мониторинг при изпълнението на текущи проекти

Дневни доклади

Работни листове

Отчети за изпълнение

Много ръководители на проекти понякога се "изгубват" в процеса на работа и не могат да определят точно на кой етап от изпълнението се намират, какво са свършили и какво им предстои. Това се случва особено при големи проекти с много служители и много различни задачи.

С Project 4.0 текущият контрол на изпълнението на Вашите проекти вече може да е лесен и ефективен. Системата ви дава възможност да следите работните процеси в реално време.

Когато знаеш какво се случва ти имаш контрол - с Project 4.0 знаете много точно какво се случва и можете да контролирате процесите навреме - да промените планирани задачи, да пренасочите служители от едно място на друго, да актуализирате графици и дейности.

Гъвкавост и промяна в движение

Текущи отчети

Прогнози за производителността

Промяна в движение

Всеки мениджър знае колко динамични са процесите при изпълнение на различните проекти. Колкото е по-голям проекта, толкова повече са предпоставките нещо да се обърка. Служители, доставки, контрагенти - всичко може да наруши изпълнението на планираните дейности.

Тук на помощ идва най-голямата сила на Project 4.0 - анализ и прогнозиране на производителността. Системата анализира текущото изпълнение и възможностите които имате, за да можете да промените плана за изпълнение в движение.

И най-хубавото - с Project 4.0 можете да "проиграете" всички възможни варианти според вашите възможности. Системата анализира, изчислява и Ви показва до какво би довела всяка промяна, която бихте направили, за да можете да направите оптималният избор и да го приложите в действие.

Project 4.0 ще бъде Вашият тренажор за пилоти - тренирайте с него безопасно, докато сте готови да полетите и да се приземите без проблеми.

Безпристрастна оценка на производителността на всеки работник

Работни листове

Дневни отчети

Анализ на производителността

Всеки един работодател се старае да поощри тези които му носят пари. Всеки един работник се нуждае добре свършената от него работа да бъде забелязана.

Като ръководител сигурно сте имали случаи, когато работници са Ви искали повишение на заплатата с твърдението, че са едни от най-производителните и съвестните Ви служители. Ако не сте директният им ръководител, как вземате решение кого да поощрите и кого не? Къде е третата независима оценка, потвърждаваща или оборваща полученото от прекия ръководител мнение?

Обективната, математическа оценка на производителността, независеща от личните симпатии на съответния пряк ръководител може да Ви изненада. Възможно е след съответният анализ да се окаже, че не всички от винаги поощряваните и привилегировани работници са наистина такива.

С Project 4.0 ще можете да направите пълен и безпристрастен анализ на производителността на всеки Ваш служител. Ще имате още един инструмент за оценка на персонала, които ще Ви помогне да поощрите точно тези, които заслужават.

Анализ на изпълнението

Събиране на информация

Отчети и справки

Анализ на всеки работен процес

Анализът и планирането са това, в което Project 4.0 е най-силен. Защото той е като един мъдър човек, който трупа опит и може да се учи от грешките си.

С Project 4.0 събирате цялата информация за Вашата дейност. Това е Вашата база данни, Вашият опит, който трупате всеки ден, с всяка поставена и изпълнена задача.

Когато цялата информация е на едно място анализът не е толкова труден. Но с Project 4.0 той е изключително лесен. Системата изчислява, анализира и визуализира информацията така, че да забележите евентуални грешки в работата си и да ги коригирате в следвашият проект.

Мъдрият човек се учи от грешките си и не ги повтаря. С Project 4.0 е лесно да бъдеш по-мъдър.

Лесно и компетентно планиране

Анализиране на изпълнени проекти

Прогнози за производителност

Планиране на бъдещи проекти

Ако можеш да направиш качествен и справедлив анализ на своята дейност ще можеш да планираш още по-добре всеки следващ проект.

Project 4.0 притежава мощни инструменти за анализ и планиране. С тях на базата на досегашната Ви дейност ще можете да направите прогноза за производителността, която е перфектната основа за планиране на следващият Ви проект. Системата ще симулира изпълнението му според параметрите, които му зададете. За Вас остава само да изберете оптималният вариант и да започнете изпълнението му.

По този начин Вие ще знаете с много голяма точност как ще се движи Вашият нов проект във времето, което ще Ви даде възможност за правилна и точна логистика на хора и ресурси.

Цялата информация на едно място

Служители

Проекти

Работни процеси

Използвайте силата на технологиите, за да съхранявате цялата информация за Вашата дейност. Всичко, което правите сега може да съберете на едно място в най-удобният за вас вид за използване.

Пълна информация за служители, графици, работни смени, възнаграждения, текущи и реализирани проекти, планирани дейности, статистики и още много други - Project 4.0 знае как да ги подреди за да Ви бъдат винаги под ръка.

Project 4.0 е Вашият "работен бележник" с неограничен брой страници. Той ще събира и съхранява информацията за Вашата дейност и никога няма да я изгуби. Доверете му се!

Project 4.0

Intelligent workflow management and control system

Intelligentes Workflow-Management-System

Интелигентна система за управление на работни процеси

Project 4.0 - софтуерна система за анализ, контрол и управление на проекти.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙