Project 4.0_ софтуерна система за анализ, контрол и управление

Project 4.0 - софтуерна система за анализ, контрол и управление на проекти.

Project 4.0 е цялостна система за управление на работни процеси, контрол на служителите, анализ на изпълнението и производителността, прогнозиране и планиране на проекти.

Project 4.0 е продукт от ново поколение, изграден на базата на най-съвременните софтуерни технологии. В основата и е комбинацията и взаимодействието на две базови функционалности - мобилно приложение и уеб базирана система. Вземайки най-доброто от тези технологии Project 4.0 е изключително функционална и гъвкава.

Ключови компоненти на Project 4.0

Електронен запис на работно време

Скенер за QR код и NFC чип

Скенер за QR код и NFC чип

NFC станции за четене

NFC станции за четене

Електронното записване на времето се извършва чрез сканиране на QR кодове или NFC чипове, организирани чрез мобилно приложение.

Електронният запис на времето работи или чрез лично приложение, което всеки служител инсталира или чрез сканирането на работните чипове от съответния бригадир в началото и края на работното време.

Събраните данни се импортират в основната система и генерират месечен отчет за отработеното време.

Работен лист

Мобилна система за график

Мобилна система за график

Уеб приложение за график

Уеб приложение за график

Ако служителите инсталират и използват мобилното приложение на Project 4.0 , те също имат подобна информация за отчетеното работно време на своите мобилни телефони.

В същото време уебсайтът генерира месечен отчет на отработените часове, която служителят може да прегледа и да подпише.

Електронният запис на работното време е хубаво нещо, но подписът на хартия винаги е добра практика!

Структурирано управление на проекти

Задачи

Благодарение на дървовидната структура за създаване на задачи и на неограниченият брой подзадачи, всеки проект може да бъде описан до най-малките подробности.

Каталог

Въз основа на получената аналитична информация Потребителите могат да създават каталог със стандартни операции.

Създаденият каталог е мощен инструмент за бързо генериране на проекти, проследяване на ефективността и обратен анализ.

Прогноза за изпълнение

Благодарение на информацията, събрана на едно място, клиентите на системата имат инструмент за прогнозиране на производителността.

Възможно е да се сравни планираното работно натоварване с наличната работната сила.

Могат да бъдат създадени модели за анализ на промените в датата, движения на служителите и анализ на натоварването на работните позиции. Датите могат да бъдат оптимизирани така, че клиентът да остане доволен.

Прогноза за изпълнение

Прогноза за изпълнение

Планиране на натоварването по позиция

Планиране на натоварването по позиция

Подобрен контрол на качеството

В основата на всяка система за управление на качеството е способността да следвате работните процеси в тяхната цялост.

Без информация за това кой какво е направил подобрение в качеството на предоставената услуга не е възможно.

Това е перфектно реализирано с Project 4.0. Клиентите на системата имат навременна информация за това кой, кога и колко е работил на всяка позиция на стартирания или на вече осъществен проект.

Знанието е сила и този, който го има пръв, има предимство!

Подобрен контрол на качеството

Проследявайте отработените часове за всяка задача и подзадача.

Практическият опит показва, че въвеждането на системата води до значително повишаване на производителността, качеството, отговорност и коректност във взаимоотношенията работодател-служител.

Разбира се, всяка компания решава дали този работещ модел е подходящ за нейната дейност. Възможно е да бъде използвана както пълната функционалност на системата, така и само компонентите за електронен запис на изработено време. Този компонент сам по себе си улеснява ръководителите в ежемесечното създаване на съответните отчети за заплатите.

Project 4.0

Intelligent workflow management and control system

Intelligentes Workflow-Management-System

Интелигентна система за управление на работни процеси

Project 4.0 - софтуерна система за анализ, контрол и управление на проекти.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙