Регистрация / Вход

Регистрация

Регистрацията е стандартна - попълненте нужните полета и натиснете "Регистрация". На посоченият e-mail ще получите линк за потвърждение. Последвайте го за да завършите регистрацията.

Вход

След потвърждение на регистрацията просто влезте с Вашите e-mail и парола.

Настройки

Каталог

В Каталога можете да запишете стандартните операции, които извършвате, след което да ги използвате в организацията на задачите. Създаденият каталог е мощен инструмент за бързо генериране на проекти, проследяване на ефективността и обратен анализ.

Общи настройки - Единици

Регистрирайте параметрите, които използвате като единица мярка във Вашата дейност, например "кг." , "км." , "час" и др.

Общи настройки - работни позиции

Регистрирайте всички работни позиции, които имате във Вашата фирма. ВАЖНО! Определете правилно нивата на тези позиции според нивата на достъп, които желаете да имат в системата -

Общи настройки - Работни обекти

Въведете работните обекти, на които извършвате дейности, за да ги използвате по-нататък.

Общи настройки - отдели

Въведете отделите, които има във фирмата Ви.

Работни смени

Въведете работните смени, които съществуват във фирмата Ви.

Официални празници

Въвеждането на официалните празници е необходимо за изчисляване на работните графици и смени. Можете да вземете официалните празници от интернет, както и да добавяте или премахвате почивни дни към календара.

Мобилни потребители

Тук ще видите списъкът със служителите, които са регистрирани в мобилното приложение.

Служители

Тук трябва да въведете всички ваши служители, които искате да включите в системата. Задайте на всеки служител неговата работна позиция, която определя и нивото му на достъп до системата и до мобилното приложение. След като въведете данните за служителя, от "Редакция" ще можете да му дадете покана за регистрация в мобилното приложение.

Задачи

Задачите са едни от най-важните компоненти за системата и за Вашата дейност. Тук е мястото където трябва да опишете детайлно всичко, което трябва да свършите задача по задача. Всяка задача можете да разделите на подзадачи и подподзадачи в неограничен брой, така че да опишете всяка една операция от задачата. Благодарение на дървовидната структура за създаване на задачи и на неограниченият брой подзадачи, всеки проект може да бъде описан до най-малките подробности. При създаването на задачите можете да използвате дейностите от Каталога, което ще улесни процеса извънредно много.

След като дефинирате задачите с техните срокове Ви остава само да следите изпълнението им. За улеснение изпълнението на задачите се оцветява в различни цветове.

Дневен доклад

Дневния доклад Ви дава отчет за отработените часове за всеки от служителите Ви. Той се генерира от данните, които мобилното приложение събира. За целта просто трябва да прехвърлите записаното от приложението от големият син бутон "Прехвърлете всички мобилни записи". Това може да стане в края на работния ден или през няколко дни.

Работен лист

Работният лист се генерира на базата на дневните отчети и Ви служи за определяне на заплащането на Вашите служители, ако техните възнаграждения зависят от отработеното време. Чрез филтрите можете да генерирате различни видове работни листове.

Прогноза за производителност

Благодарение на информацията, събрана на едно място, клиентите на системата имат инструмент за прогнозиране на производителността. Възможно е да се сравни планираното работно натоварване с наличната работната сила. Могат да бъдат създадени модели за анализ на промените в датата, движения на служителите и анализ на натоварването на работните позиции. Датите могат да бъдат оптимизирани така, че клиентът да остане доволен.

Project 4.0

Intelligent workflow management and control system

Intelligentes Workflow-Management-System

Интелигентна система за управление на работни процеси

Project 4.0 - софтуерна система за анализ, контрол и управление на проекти.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙